Umumta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilariga akademik litsey haqida ma’lumot